ИКЕМ - Индустриален клъстер "Електромобили" | Вторник, 18.06.2024 |

Български  English


Анализи


22-11-2021 НАРЕДБА № РД-02-20-2 - от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии 04-04-2018 МЕТОДИЧЕСКИ ПОДХОД ЗА АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА НИВАТА НА СТОПАНСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В БЪЛГАРСКИ ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ ПРЕДПРИЯТИЯ 04-07-2017 НАЦИОНАЛНА РАМКА ЗА ПОЛИТИКА за развитието на пазара на алтернативни горива 10-05-2016 The Implementation of Congestion Charging in the city of Sofia, Bulgaria 17-03-2015 Рамкова стратегия за гъвкав Европейски енергийен съюз 28-11-2014 Гама системи за тягово електрозадвижване на електромобили 13-11-2014 ДИРЕКТИВА 2014/94/EC НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТ - За разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива 28-03-2014 Quantum Electric Generator ( QEG ) 21-03-2014 Improving Knowledge and Communication for Decision Making on Air Pollution and Health in Europe 14-01-2014 THE HANDBOOK - SEENECO 18-10-2013 Секторен анализ 2013 за сектор Електромобили 30-09-2013 A Roadmap to Widespread Adoption of Plug-in Vehicles in Scotland 01-04-2013 Consideration of draft amendments to existing Regulations 29-03-2013 Наредба № Н-3 от 18 февруари 2013 г. за изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства 28-03-2013 Предложение за директива на Европейския Парламент и на съвета за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива 21-03-2013 Конверсията - в последователни технологични стъпки 08-03-2013 ELECTRIC MOBILITY IN THE NETHERLANDS 13-02-2013 Progress Report of the German National Platform for Electric Mobility (Third Report) 31-01-2013 Постановление № 14 от 21 януари 2013 г. за приемане на Наредба за условията и реда за внедряване на интелигентните транспортни системи 12-01-2013 Анализ на необходимостта от създаване на ''НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКА МОБИЛНОСТ – БЪЛГАРИЯ 2025'' 20-09-2012 Competitiveness in the European Union: Is cluster cooperation the right way towards the future? 30-08-2012 Fuel Cell Electric Vehicles: The Road Ahead 22-06-2012 360 Degree Perspective Of The Central and Eastern European Electric Vehicle Industry 17-05-2012 Electric Vehicles’ Global Warming Emissions 17-05-2012 Impacts of Electric Vehicles - Deliverable 1 17-05-2012 Eлектромобили: I-ва научна конференция с международно участие 17-05-2012 Electric Vehicles: Perspectives on a Growing Investment Theme 20-04-2012 Smart Charging of Electric Vehicles 18-04-2012 Sustainable Transportation Ecosystem 05-04-2012 Austrian technological expertise in transport 05-04-2012 Report on the: Second Workshop on Research for the Fully Electric Vehicle 05-04-2012 European Green Cars Initiative PPP - Project Portfolio 05-04-2012 General activity report of the INCDIE ICPE-CA 05-04-2012 Green cars and leadership opportunities in Spain 05-04-2012 Collaborative Automotive R&D 2009 - 2010 05-04-2012 Green eMotion Initiative to prepare the mass market for electromobility in Europe 05-04-2012 European Green Cars Initiative PPP - Multi-annual roadmap and long-term strategy 04-04-2012 Защо е необходима ''Национална програма за електрическа мобилност – България 2025'' 03-04-2012 ICT for the Fully Electric Vehicle Research Needs and Challenges Ahead 03-04-2012 Electric Vehicle Conversion Design 03-04-2012 European Green Cars Initiative: a coordinated approach 30-03-2012 Electric Vehicles in Urban Europe Baseline Report 30-03-2012 Facilitating e-mobility: EURELECTRIC views on charging infrastructure 30-03-2012 European Green Car Initiative and the Sustainable Surface Transport WP 30-03-2012 Jerry O'Sullivan - Integrated Smart Networks 30-03-2012 The way to the full electric vehicle (FEV) 18-03-2012 E-mobility in Central and Eastern Europe 12-03-2012 Driving e-mobility 06-03-2012 PLUGGED-IN FLEETS - guide to deploying electric vehicles in fleets 02-03-2012 Становище на Европейския икономически и социален комитет 01-03-2012 Electrification of Road Transport 01-03-2012 An electric plan for energy resilience 01-03-2012 A Roadmap to Vehicle Electrification 01-03-2012 Noise Analysis of Postal Fleet: a Comparison between Motorcycles and Electric Vehicles 01-03-2012 The Electric Vehicle 01-03-2012 FP8 – Priorities for Transport 01-03-2012 The "electrification" of road and urban transport 01-03-2012 The Future of Electric Cars - The Automotive Industry 01-03-2012 Standardisation - The challenge for the Full Electric Vehicle 01-03-2012 Smart Systems for the Full Electric Vehicle 29-02-2012 R&D Priorities for the Greening of Vehicles and Road Transport 29-02-2012 An Electric Vehicle Delivery Plan for London 29-02-2012 The Electrification Approach to Urban Mobility and Transport 29-02-2012 Recommendations of the European Green Cars Initiative 29-02-2012 Electrification of Road Transport 29-02-2012 Policy options for electric vehicle charging infrastructure in C40 cities 29-02-2012 EXPLORING ELECTRIC VEHICLE ADOPTION IN NEW YORK CITY 29-02-2012 THE RACE FOR THE ELECTRIC CAR 29-02-2012 Hybrid Electric Vehicles 29-02-2012 The 21st Century Electric Car 29-02-2012 Batterries for Electric Cars 29-02-2012 Situational Analysis for the Electric Vehicle Industry 29-02-2012 Development of a next generation Electric Car for World markets 29-02-2012 The impact of electric vehicles on the energy industry 29-02-2012 2015 CAR Innovation 29-02-2012 Electric Bicycle Market 29-02-2012 Technology Roadmap 29-02-2012 Global Market Analysis of Plug in Hybrid Electric Vehicles 29-02-2012 Electric Vehicle Technology, Sales. Taxation and State Laws. Synthesis 29-02-2012 Top 10 reasons to own an Electric Car 29-02-2012 Inside the Electric-Car Explosion 29-02-2012 Power play with electric cars 29-02-2012 Hybrid & Electric Vehicle 28-02-2012 Electric Cars Charging Standarts: Does it matter? 27-02-2012 Ultra-low carbon cars 27-02-2012 Investigation into the Scope for the Transport Sector to Switch to Electric Vehicles and Plugin Hybrid Vehicles 27-02-2012 Green Power for Electric Cars 27-02-2012 Energy consumption, CO2 emissions and other considerations related to Battery Electric Vehicles 27-02-2012 Environmental impacts and impact on the electricity market of a large scale introduction of electric cars in Europe 27-02-2012 CARS 21 27-02-2012 A Competitive Automotive Regulatory System 27-02-2012 Developing a Move-and-Charge System for Electric Vehicles 27-02-2012 Roads toward a low-carbon future 27-02-2012 Battery Electric Vehicles 27-02-2012 Battery Electric Vehicle and Hybrid Fuel-cell 27-02-2012 Battery Requirements for Plug-In 27-02-2012 Are batteries ready for plug-in hybrid buyers? 23-02-2012 Lithium-ion Batteries for Electric Vehicles 23-02-2012 White paper prepared for the Michigan Department of Transportation 23-02-2012 Should Hybrid Vehicles Be Subsidized? 23-02-2012 The Software Car 23-02-2012 The German Standardization Rodmap 22-02-2012 Challenges and Opportunities for Green Car Industry 22-02-2012 Designing the Car of the Future 22-02-2012 Electric Vehicles Powering the Future 22-02-2012 Electric Motors end Drives 22-02-2012 German Federal Government’s National Electromobility Development Plan 22-02-2012 IMPACT OF HYBRID CARS 22-02-2012 INTELLIGENT CHARGING OF PLUG-IN VEHICLES 22-02-2012 Plug-In Electric Vehicle Introduction in the EU 22-02-2012 Plug‐in Hybrid Electric Vehicles 22-02-2012 A Comparative Analysis of Strategies and Strategy-Making in the U.S. and China 21-02-2012 Electric Vehicle Charging Systems in the Helsinki Region 21-02-2012 Electric Vehicle Technology Roadmap for Canada 21-02-2012 Standardisation E-vehicles 21-02-2012 The Trouble with Lithinium 2 21-02-2012 Review of type-approval legislation and potential risks 21-02-2012 Electric mobility in Bulgaria 21-02-2012 DEPLOYMENT ROLLOUT ESTIMATE OF ELECTRIC VEHICLES 2011-2015 21-02-2012 Final Report Battelle Energy Alliance 21-02-2012 PLUG-IN HYBRID ELECTRIC VEHICLE RESEARCH ROADMAP 21-02-2012 China Charges Up: Electric Vehicle Opportunaty 21-02-2012 Electric Vehicles on Land - Where, Why, What Next? 21-02-2012 Anatomy of Electric Vehicles by Land, Water and Air 21-02-2012 The World of Electric Vehicles Land, Sea & Air 20-02-2012 Automotive Technology: Greener Products, Changing Skills - 2 20-02-2012 Automotive Technology: Greener Products, Changing Skills 20-02-2012 European Green Cars Initiative PPP 20-02-2012 Analysis-New Energy Infrastructures 20-02-2012 The Plug-In Vehicle Infrastructure Strategy 20-02-2012 Puerto Rico Electric Vehicle Introduction Study 20-02-2012 Battery Electric Vehicles 20-02-2012 Pathways to a more Sustainable Transport Infrastructure 20-02-2012 Business History of electric cars, 1885–1914 20-02-2012 Plug-in Electric Vehicles: A Practical Plan for Progress 20-02-2012 Assessing the Viability of Level III Electric Vehicle Rapid-Charging Stations 20-02-2012 Optimizing plug-in electric vehicle charging in interaction with a small office building 20-02-2012 Driving Growth: How Clean Cars and Climate Policy Can Create Jobs 20-02-2012 Electric Vehicle Manufacturing: An Industry Study 20-02-2012 Electric Vehicles: Ten Predictions for 2012 15-02-2012 Ще стане ли някога електрическият автомобил масова кола? 15-02-2012 Колко екологични са електрическите автомобили? 15-02-2012 ИТ индустрията подсказва катастрофални сценарии при електромобилите 15-02-2012 Акумулаторни батерии за електромобили и хибридни автомобили 15-02-2012 Сравнителен анализ на показателите на малки градски електромобили 15-02-2012 Имат ли бъдеще електромобилите? 15-02-2012 Проектът „e-mobility Berlin“ стартира със 100 електро-автомобила 15-02-2012 Високоволтови оловни батерии, електромобили и хибридни коли 15-02-2012 Тесла заимствал идеите си от “други светове” 15-02-2012 Литиево йонните батерии – високо ефективен енергиен резервоар 15-02-2012 Литиево-йонни акумулаторни батерии – предизвикателство и ключови постижения при разработването им за приложение в автомобилите 15-02-2012 Много пътища водят към бъдещето на автомобила 15-02-2012 Електромобили за градски условия 15-02-2012 Eлектромобилите са вече реалност! 14-02-2012 Проблеми на инфраструктурата на зарядните станции за електромобили 14-02-2012 От бензиновата колонка към кабела 14-02-2012 „Към по-широко навлизане на електрически превозни средства“ 14-02-2012 Агенция за управление на енергията - Алмада 14-02-2012 Ток в резервоара 14-02-2012 Резолюция на Европейския парламент от 6 май 2010 г. относно eлектрическите автомобили 14-02-2012 Енергийна ефективност в транспортния сектор 14-02-2012 Относително разпределение на средногодишния пробег на автомобилите за Република България 14-02-2012 Резултати от прегледа на Стратегията на Общността за намаление на емисиите на CO2 14-02-2012 Конкурентна нормативна рамка за автомобилостроенето през 21ви век 14-02-2012 Електромобилите – предизвикателствата на новата мобилност 14-02-2012 БЪЛГАРИЯ- ЕЛЕКТРОМОБИЛИТЕ- ИКЕМ 14-02-2012 Информацинен бюлетин УРБАКТ 14-02-2012 Вятърът е най–перспективния източник на енергия 14-02-2012 Топ 10 причини да притежавате електрическа кола
 
Продукти
Комплектна система за задвижване на електромобили

Комплектна система за задвижване на електромобили


Системата за електрозадвижване обхваща гама с три основни типоразмера на ел. мощност със съответните компоненти - електромотор и контролер.    ‎ oще ...Виж всички продукти


Анкета с продължение...
Какъв автомобил бихте закупили?


  Чист електромобил с литиево-йонни батерии
  Електромобил с удължен пробег
  Обикновен бензинов или дизелов автомобил
Гласове:


Кой уби електрическата кола? (видео)


Календар - събития
Юни 2024
Нед Пон Вто Сря Чет Пет Съб
      
      
ИКЕМ във FacebookИндустриален клъстер "Електромобили" - Учредители:


ИНСТИТУТ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕННОСТИ БСК -  Петрич Ди-вен Транспортна Електроника Стратекс Екита Ванико ВиДжиЕф


evi
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще
evi
evi
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg

Интернет страницата е създадена с финансовата подкрепа на ЕФРР, в рамките на проект „Развитие на Индустриален Клъстер Електромобили” по ДБФП К-02-2/28.09.2011 г.