ИКЕМ - Индустриален клъстер "Електромобили" | Събота, 02.03.2024 |

Български  English


Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони
Финансиране: Проектът се изпълнява от Българската стопанска камара по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".


Цел на проекта:  Общата цел на проекта е  повишаване на адаптивността, ефективността и балансиране на търсенето и предлагането на пазара на труда чрез изграждане на система за оценяване на компетенциите на работната сила на браншово и регионално ниво.

Специфични цели на проекта:
•    Анализ и дефиниране на изискванията към компетенциите на работната сила при отчитане на европейските, национални и браншови изисквания и стандарти;
•    Изграждане на браншова и регионална референтна мрежа и информационна система за оценяване и актуализиране на компетенциите на работната сила, съобразно настоящите и бъдещи потребности на пазара на труда;
•    Подобряване на координацията и информационния обмен между националните, браншови и регионални структури на работодателите и синдикалните организации и отговорните държавни институции при оценяване на компетенциите на работната сила;
•    Национално признаване и създаване на предпоставки за интегриране на информационната система за оценяване на компетенциите на работната сила в бъдещото електронно правителство за повишаване на адаптивността, ефективността и балансиране на търсенето и предлагането на работна сила.


Дейности:
•    Планиране на управлението и изпълнението на проектните дейнности, на мониторинга, контрола и отчитането;
•    Създаване на аналитично звено за експертизи и анализи за оценка на компетенциите на работната сила;
•    Подготовка на не по-малко от 16 основни анализа и проучвания, както и не по-малко от 60 експертни разработки (доклади, позиции и др.);
•    Разработване на обща концепция на информационната система, индикатори, карта за оценка на компетенциите на работната сила по основни браншове и региони, и пилотен тест на секторни модели за оценка на компетенциите на работната сила;
•    Подготовка и изграждане на референтна мрежа от 30 секторни и регионални звена;
•    Проектиране, разработване, тестване и внедряване на информационната система за оценка на компетенциите на работната сила с индикатори за оценка на браншово и регионално ниво;
•    Провеждане на обучения за осигуряване изграждането и функционирането на информационната система за оценка на компетенциите по браншове и региони, вкл. 625 обучения на работното място, консултирани не по-малко от 125 лица и организации и обучени не по-малко от 2500 души на ключови компетенции;
•    Експлоатация, развитие, национално признаване и създаване на условия за интегриране в електронното правителство на информационната система за оценка на компетенциите на работната сила;
•    Провеждане на не по-малко от 20 работни форума, конференции, кръгли маси, дискусии, семинари и др.;
•    Подготовка на най-малко 4 пакетни предложения за промени в приложимата нормативна уредба;
•    Дейности, осигуряващи информираност и публичност.


Период на изпълнение: 01.11.2009 - 01.11.2013
Виж всички проекти


 
Продукти
Комплектна система за задвижване на електромобили

Комплектна система за задвижване на електромобили


Системата за електрозадвижване обхваща гама с три основни типоразмера на ел. мощност със съответните компоненти - електромотор и контролер.    ‎ oще ...Виж всички продукти


Анкета с продължение...
Какъв автомобил бихте закупили?


  Чист електромобил с литиево-йонни батерии
  Електромобил с удължен пробег
  Обикновен бензинов или дизелов автомобил
Гласове:


Кой уби електрическата кола? (видео)


Календар - събития
Март 2024
Нед Пон Вто Сря Чет Пет Съб
     
      
ИКЕМ във Facebook
Индустриален клъстер "Електромобили" - Учредители:


ИНСТИТУТ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕННОСТИ БСК -  Петрич Ди-вен Транспортна Електроника Стратекс Екита Ванико ВиДжиЕф


evi
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще
evi
evi
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg

Интернет страницата е създадена с финансовата подкрепа на ЕФРР, в рамките на проект „Развитие на Индустриален Клъстер Електромобили” по ДБФП К-02-2/28.09.2011 г.