ИКЕМ - Индустриален клъстер "Електромобили" | Четвъртък, 25.04.2024 |

Български  English


Обособи се нов бранш в България – ЕЛЕКТРИЧЕСКА МОБИЛНОСТ
Публикувано на: 11-03-2014
Обособи се нов бранш в България – ЕЛЕКТРИЧЕСКА МОБИЛНОСТ

Електрическата мобилност да се обособи като самостоятелен нов бранш в българската икономика, решиха единодушно участниците в редовното Общо събрание на Индустриален клъстер „Електромобили“ (ИКЕМ), проведено на 7 март 2014 г. ИКЕМ връчи и годишните си награди за Електрическа мобилност - 2013.

ИКЕМ е национална браншова организация, единствена по рода си в сферата на електрическата мобилност, която обединява и защитава членовете си и работи по всички направления в сектора, вкл. индустриално развитие, стратегически разработки, технологично развитие, промяна в нормативната база, висше и професионално образование и обучение, стандартизация, връзка с централната и местни власти, и др. От самото си създаване през 2009 г. ИКЕМ е член на БСК и е една от най-акативните браншови организации, членуващи в камарата.

ИКЕМ е инициатор на създаването на „Съвет за координация“ към Министъра на икономиката и енергетиката, който да координира ускореното разработване и изпълнението на програмата за държавна подкрепа в областта на електрическата мобилност – "Национална програма за електрическа мобилност - България 2025".

Сдружението е партньор на Столична община в процеса на реализиране на общинската политика за развитие на електрическата мобилност на територията на гр. София, чрез която да се осигури използването на електрически автобуси и електромобили като транспортни средства. Партньорската инициатива включва и изграждането на градска система от зарядни колонки за електромобили.

В рамките на това партньорство предстои и стартирането на пилотен модел с електрически автобус в гр. София със супер кондензатори.

Електрическата мобилност се очаква да бъде една от ключовите технологии за осигуряване на заетост и растеж през следващите десетилетия. България е една от деветте държави, членки на ЕС, които се присъединиха към Съвместната декларация за електрическа мобилност в Европа и поставиха електромобилите в центъра на вниманието и перспективите на този процес.

 

Автомобилната промишленост на ЕС продължава да е един от неговите най-важни икономически сектори, който произвежда над 20 млн. превозни средства годишно и осигурява 2.3 млн. работни места в сектора и допълнително още 10 млн. работни места в свързани с него сектори. Освен това, пазарът на резервни части, техническо обслужване и ремонтни работи има жизнено важна роля за осигуряване на достъпна мобилност на милиони водачи на МПС в ЕС при следпродажбената поддръжка на превозните средства, като има сериозен принос за общото стабилно състояние на малките и средни предприятия в Европа, осигурявайки 3.5 млн. работни места в тях. През 2010 г. в ЕС-27, близо 1.5 млн. заети в сектора работят в почти 50 000 компании. В сектора е генерирана над 74 000 млн. EUR добавена стойност от продажбата на продукция за 255 000 млн. EUR. (4.4% от оборота в преработващата промишленост). По отношение на страните-членки, секторът продължава да е доминиран от Германия, която през 2010-2011 г. допринася за повече от 42% от добавената стойност, което е около четири пъти повече от приноса на следващите две страни в класацията – Италия и Франция. Характерно за този нов сегмент на автомобилостроенето е, че технологиите, свързани с електрическото и хибридно задвижване изискват съвсем различен подход, производствено оборудване, ноу-хау, квалификация на персонала и т.н., до голяма степен намалява влиянието на утвърдените компании-производители в световен мащаб и дава възможности за включване на нови участници в този бързоразвиващ се бранш.

 

Повечето прогнози са, че до 2025 г. електрическите или частично електрическите (хибридните) превозни средства ще достигнат до 50% от регистрациите на нови автомобили в Европа. Друга прогноза сочи, че след 2020 г. в ЕС няма да е възможно производството на превозни средства само с двигател с вътрешно горене, защото няма да покриват очакваните високи норми за изгорели газове. До налагането на електромобилите, обаче, промишлеността ще бъде изправена пред безпрецедентни нужди от инвестиции, които ще се съчетават с изключително ограничен потенциал за печалба. Автомобилните производители инвестират около 75 млрд. евро годишно  (една-трета от общите си разходи) за научноизследователска и развойна дейност, насочена преди всичко към развитие на електромобилостроенето.

През следващите десет години инвестициите в намаляване на въглероден диоксид в световен мащаб ще възлезат на около 300 млрд. евро, от които 50 млрд. евро ще бъдат изразходвани именно за алтернативни системи за задвижване на автомобилите като хибридни или чисто електрически. Общият брой регистрирани електромобили в световен мащаб се е увеличил с около 4 пъти само за периода 2011-2013 г. Броят им е бил около 50 000 през 2011 г., а в края на 2012 г. са регистрирани над 200 000 електромобила (с батерии и плъг-ин хибриди). Това показва сериозен ръст в продажбите и съответно в пазарното търсене.

 

ИКЕМ работи активно за изграждане на система от технически стандарти, както и съответна правна уредба. Изминалите години в развитието на сектора сочат липсата дори и на дефиниция на съоръжението „електромобил”. Липсата на законова база е сред основните проблеми за разширяването на инвестициите в този сектор. Все още няма нормативни актове, които да регламентират както използването на електромобилите, така и монтирането на зарядни станции.

Липсата на европейска нормативна уредба в областта на електрическата мобилност предлага реална възможност за активно включване на България в процеса на разработването на новата уредба и европейски стандарти, чрез които да се създадат благоприятни за тази технология условия, което от своя страна води до огромен потенциал за създаване на високо технологични качествени работни места.

 

В края на м. януари 2013 г. Европейската комисия обяви законодателното си предложение за директива относно инфраструктурата за алтернативни горива в транспорта („Clean Fuel Strategy”). По отношение на електромобилността сред основните предложения са приемането като общ стандарт за цяла Европа на щепсел за зарядни станции „тип 2” и задължение за страните-членки до 2020 г. да осигурят определен брой публично-достъпни зарядни станции с този щепсел (за България – 7000 бр., за целия ЕС – 795 000 бр., очаквани разходи 8 млрд. EUR). В последващите разисквания повечето страни (вкл. България) изразиха резерви в това отношение, като някои дори поискаха броят на публично-достъпните зарядни станции да е препоръчителен, а не задължителен, но вероятно ще се стигне до компромисно решение за задължителна, но силно намалена бройка.

 

Тъй като на този етап от развитието си електромобилната индустрия все още не е ясно обособена, тя се състои от голям брой подсектори, включени във веригата на доставки. Такива са производството на електродвигатели и електроника, електротехниката, мехатрониката, производството на акумулаторни батерии, металообработващата индустрия, ИКТ-индустрията и др. В България голяма част от тези отделни звена в производството на електромобили са относително добре развити, имат голям брой служители и задоволително ниво на опит и експертиза в съответната сфера на дейност. Сред изброените сектори като най-добре развити се открояват ИКТ, производството на електродвигатели и електрониката, като налице са голям брой компании, които са завоювали своите позиции на местния и международния пазар.

 

Перспективата за развитието на електроавтомобилите е многообещаваща, но освен сериозни инвестиции и иновации, за сектора ще е необходима и значителна по брой работна сила с висока квалификация. Драстичното намаляване на квалифицираните кадри и специалистите се очертава като ключов проблем, който ще възпрепятства развитието и функционирането на цели отрасли от стопанството, в т.ч.и електромобилостроенето. Значителна е заплахата за електромобилността у нас най-вече по отношение на научноизследователската дейност и иновациите, където съществува сериозен недостиг на инженери и други висококвалифицирани специалисти, които да разработват и прилагат авангардни технологии. Анализ на ИКЕМ, разработен в рамките на осъществяван от БСК проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“, показва, че във връзка с развитието на този нов сектор в българската икономика се очаква сериозен дефицит на кадри в ключови професионални области, вкл.: автомобилни инженери, проектанти и конструктори, монтьори и техници на електромобилни превозни средства, автосервизни работници, електротехници, електроинженери, работници по монтаж и поддръжка на зарядни станции, програмисти и др. Ситуацията се очертава като още по-критична, ако се вземе предвид влиянието на фактори като демографската криза и растящата емиграция – застаряващо население, намаляване на броя на хората в работоспособна възраст и изтичането на квалифицирана работна сила към платежоспособния европейски трудов пазар.

 

ИНДУСТРИАЛЕН КЛЪСТЕР "ЕЛЕКТРОМОБИЛИ"
гр. София, п.к.1000, ул."Денкоглу" 1, ап.13

GSM: 0876 634 872, 0899 901 699

e-mail: office@emic-bg.org
Изпрати новина Изпрати твоя новина свързана с електромобилите и ние ще я публикуваме.
Стани част от екипиа на ИКЕМ!


Добави в Svejo

Коментари (5)
 • Напиши коментар


 • Коментaр от Aтанас от: Aтанас написан на 13/03/2014 21:52 PM

  Генерално бъдешето е ел транспорт но организацията е по-особена и заради скъпите батерии и като рециклиране а за бързо зареждане е невъзможно при милиони коли Основното е ел.влакове ,теснолинейки ,метро ,тролеи и трамваи защото с ел.колите е сложно заради скъпите батерии и т.н. ,и по-добрият вариант е споделяне на ел.коли за товарите има контейнери като корабите тоест контейнерите се качат на ел.влака и от гарите се разнасят с ел.камиони - http://www.ecars.bg/elektromobili/item/3501-elektricheski-kamion-18-tona-dostavki-brusa
  Коментaр от Атанас от: Атанас написан на 12/03/2014 15:44 PM

  Трябват спешни мерки защото няма време - изказванията на бивши директори на ОПЕК ,ШЕЛ и директор на енергиен отдел в ЦРУ след 3 минута тук - http://www.youtube.com/watch?v=0dMzS1KRqpM&list=SPB4350B36A64F0F90 Има технологично време за трансформацията на транспорта и енергетиката и според експерти минимум 15год.тоест след 2020-2025год. ще е късно и процесите ще са необратими и ще има милиарди жертви но по-важното е ,че може да стане ако се почне веднага и с правилни решение и като последователност
  Коментaр от Атанас от: Атанас написан на 12/03/2014 15:37 PM

  Бъркате с зарядните станции защото първо мрежата няма да издържи - http://www.greentech.bg/archives/27962 Интелигентно зареждане но през ноща и в Германия се прави експеримент от 2-3год. в смисъл компютър да управлява включването и изключването на ел.коли защото нали сте наясно ,че при 100 000 или 1 000 000 ел.коли не е толкова просто за ел.мрежата Бъркате в стратегията защото организацията на транспорта е друга
  Коментaр от Атанас от: Атанас написан на 12/03/2014 15:18 PM

  Трябва да обясня за да не бъда разбран погрешно - става въпрос за друга организация на транспорта генерално и споделянето на ел.коли поради простата причина ,че свършва петрола и има 15-20год. технологично време за трансформацията на транспорта ,енергетиката и селското стопанство за функциониране без нефт - http://atanasio.blog.bg/drugi/2013/11/08/provokiran-sym-ot-filma-sviat-bez-neft-po-national-geographi.1202306
  Коментaр от Атанас от: Атанас написан на 12/03/2014 15:08 PM

  Бъркате за някои неща и т.н. съм го коментирал тук - http://darikfinance.bg/novini/105221#comments

  Последно от актуално
  ПРЕЗЕНТАЦИИ НА СОЛАРНИ АВТОМОБИЛИ

  ПРЕЗЕНТАЦИИ НА СОЛАРНИ АВТОМОБИЛИ

  18-04-2024

  ИКЕМ е координатор на проект: ПРЕЗЕНТАЦИИ НА СОЛАРНИ АВТОМОБИЛИ

  ERASMUS+  2023oще ...  Състояние на електрическата мобилност в България – Март 2024г.

  Състояние на електрическата мобилност в България – Март 2024г.

  18-03-2024

  Очаква се 2024 г. да бъде година на напредък за развитието на зарядна инфраструктура за електр oще ...  Проект по Еrasmus+ с участие на ИКЕМ

  Проект по Еrasmus+ с участие на ИКЕМ

  31-01-2024

  Проектът събира усилията на своите участници по темата за соларните електомобили.

  oще ...  Честит 14-ти рожден ден на ИКЕМ!

  Честит 14-ти рожден ден на ИКЕМ!

  25-11-2023


  Като браншова организация в сектор "Електрическа мобилност", ИКЕМ работи за oще ...

  Виж всичко от актуално
   
  Продукти
  Комплектна система за задвижване на електромобили

  Комплектна система за задвижване на електромобили


  Системата за електрозадвижване обхваща гама с три основни типоразмера на ел. мощност със съответните компоненти - електромотор и контролер.    ‎ oще ...  Виж всички продукти


  Анкета с продължение...
  Какъв автомобил бихте закупили?


    Чист електромобил с литиево-йонни батерии
    Електромобил с удължен пробег
    Обикновен бензинов или дизелов автомобил
  Гласове:


  Кой уби електрическата кола? (видео)


  Календар - събития
  Април 2024
  Нед Пон Вто Сря Чет Пет Съб
   
      
  ИКЕМ във Facebook
  Индустриален клъстер "Електромобили" - Учредители:


  ИНСТИТУТ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕННОСТИ БСК - Петрич Ди-вен Транспортна Електроника Стратекс Екита Ванико ВиДжиЕф


  evi
  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
  Европейски фонд
  за регионално развитие
  Инвестираме във вашето бъдеще
  evi
  evi
  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
  „Развитие на конкурентоспособността
  на българската икономика” 2007-2013
  www.opcompetitiveness.bg

  Интернет страницата е създадена с финансовата подкрепа на ЕФРР, в рамките на проект „Развитие на Индустриален Клъстер Електромобили” по ДБФП К-02-2/28.09.2011 г.