ИКЕМ - Индустриален клъстер "Електромобили" | Петък, 14.06.2024 |

Български  English


Инициатива -''Дни на Българската Индустрия''

Дата на събитието: 28/02/2012 | Организирано с участието на ИКЕМ

Инициатива -''Дни на Българската Индустрия''

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ И ПАРТНЬОРИ НА ИНДУСТРИАЛЕН КЛЪСТЕР „ЕЛЕКТРОМОБИЛИ“,

Предстои за първи път в България да се обяви инициативата - „Дни на Българската Индустрия.“

Събитието ще бъде в дните  28 февруари - 1 март 2012 г.,в Интер Експо Център - София (бул. Цариградско шосе 147).

ИКЕМ ще връчи своята награда - "Кубратов меч", за най-голям принос в развитието на електромобилността в България.

Форумът се организира с подкрепата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. За специален гост е поканен президентът на Р България г-н Росен Плевнелиев.


Дискусионен панел - презентации:

 


Организатори са:

  •     Българска стопанска камара,
  •     Асоциация на индустриалния капитал в България, ;
  •     Индустриален клъстер "Електромобили"
  •     Федерация на научно-техническите съюзи в България,
  •     Българска браншова камара „Машиностроене",
  •     Българска асоциация на електротехниката и електрониката,
  •     Българската браншова камара по електронна промишленост и информатика.Гръбнак на дискусиите в рамките на форума ще бъдат технологичните и продуктови възможности на българската индустрия.

Ще бъде поставен акцент на екологичния транспорт и електромобилите, като един от приоритетите на родната индустриална политика ,на фона на европейската стратегия за незамърсяващи превозни средства до 2020 г.


Индустриален клъстер "Електромобили" (ИКЕМ) ще представи бъдещето на българската електромобилна индустрия и важните за нейното развитие фактори - опазване на околната среда, енергията от ВЕИ, иновации и ноу-хау в помощ на "зелената индустрия" електромобилостроене и т.н.

Успоредно с дискусиите в рамките на Дните на българската индустрия, ще се проведат шест тематични изложби:

    IFAM и INTRONIKA са посветени на перспективните сектори на автоматиката, електрониката, роботиката и мехатрониката. Експозицията включва роботизирани системи, промишлена електроника, съвременно оборудване, компоненти, софтуер и др.
    Изложба PLAST е свързана с най-новите постижения в пластмасовата и каучуковата индустрия - суровини и продукти от пластмаса и каучук, индустриални машини, техника и други елементи на производството.
    MACHTECH&METAL EXPO се организира от Българската браншова камара- машиностроене, словенската ICM и Агенция Булгарреклама. Изложението обхваща сегментите металургия, машиностроене, леярство и инструментална екипировка и резултатите от внедряването на високотехнологични решения и модерна техника в тези сектори на индустрията.
    SECURITY-ЗАЩИТА И СИГУРНОСТ е инициатива на Българската търговско-промишлена палата и Агенция Булгарреклама, която се провежда под патронажа на министъра на вътрешните работи на Република България. Изложбата демонстрира нови поколения системи и средства за сигурност и комуникации, видеонаблюдение в реално време и контрол на достъпа, пожароизвестителна и пожарогасителна техника и др. Включени са и изделия, които повишават безопасността на отделното лице, дом, офис, търговска и бизнес зона.

В2В форумът TRANSPORT&LOGISTICS представя съвременни транспортно-логистични вериги, специализиран транспорт, техника, оборудване и информационни системи за складова, митническа, транспортна, производствена и приложна логистика. Организаторите Агенция Булгарреклама и Българска транспортна преса подготвят и семинар "Как да управляваме по-добре финансите си" за специалисти от транспорта.

IFAM, INTRONIKA, PLAST и MACHTECH&METAL EXPO ще имат специален бизнес форум за представяне на продукти и услуги, споделяне на опит и намерения за сътрудничество и коопериране с потенциални партньори. Сред чуждестранните лектори са Андрей Ротовник, директор на словенската фирма MIEL Elektronika d.o.o., по темата „Решения в областта на машинното зрение, предназначени за промишлеността", Роберт Логар, регионален мениджър в ABB d.o.o. (Словения) за „Автоматизирано премахване на шума при алуминиеви отливки", Божидар Зайц, инженер в Sick d.o.o., който ще говори за „Ефективни сензорни решения за превозни средства и транспорт", Фернанд Бейелер от унгарската фирма AMPCO METAL и др. Презентация на програмни продукти в машиностроенето /автомобилостроене, авиостроене/ и на специални материали ще направят специалисти от фирма Хайкат Инфотех и др.

Представянето на нова техника, оборудване, технологии и цялостни системи за основни индустриални отрасли е традиция и част от емблемата на провежданите в Интер Експо Център професионални бизнес форуми.

Стремежът е специалисти и мениджъри от различни държави и индустриални сектори да представят своя научен, технически или производствен потенциал и да разширят деловите и търговските си контакти.

 


 

ИНДУСТРИАЛЕН ФОРУМ

ДНИ НА БЪЛГАРСКАТА ИНДУСТРИЯ

„ЕКОЛОГИЧЕН ТРАНСПОРТ И ЕЛЕКТРОМОБИЛИ“

28-29 февруари 2012

Интер Експо Център, гр. София

 

 

П Р О Г Р А М А

 

Ден първи: 28.02.2012

 

10.00 – 10.30

сцена централно фоайе

 

Официално откриване и приветствия

 

г-н Ивайло Московски

Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията-

 

Представител на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма

 

г-н Божидар Данев, Изпълнителен председател на Българска стопанска камара съюз на българския бизнес

 

г-н Васил Велев, Председател на Асоциация на индустриалния капитал в България

 

акад. Васил Сгурев, Председател на ФНТС

 

г-н Илия Келешев, Председател на Българска Браншова камара Машиностроене

 

г-н Илия Левков, Председател на УС на ИКЕМ

 

д-р Румен Атанасов, председател на БАСЕЛ

 

10.30 – 11.00

Разглеждане на специализираната изложба от официалните гости и участниците във форума.

 

 

11.00 – 13.00

Зала Мусала

Общо събрание на фирмите членуващи  в ББКМ

 

 

14.00 – 15.30

Зала Витоша

 

 

 

 

 Дискусия на тема:

„ВЪЗМОЖНОСТИ НА БЪЛГАРСКИТЕ ФИРМИ ЗА КООПЕРИРАНЕ В ОБЛАСТТА НА ЕЛЕКТРОМОБИЛНОСТТА И ЛОГИСТИКАТА“

 

1. "Индустриален Клъстер "Електромобили" - в полза на електромобилността в България

г-н Илия Левков - Председател на УС на ИКЕМ

2. г-нЮлиян Николов, МИЕТ

3. г-н Стефан Апостолов- Изпълнителен директор на „ЧЕЗ Разпределение България” АД

Ангажираността на ЧЕЗ при изграждане на елекрозарядни мрежи за електромобили. Предизвикателствата пред ЧЕЗ при появата и обслужване на електромобилите в България. Използване високотехнологичните възможности на зарядните мрежи при развитие на разпределителните електрически смарт мрежи.

4 "Състояние и перспективи за развитие на устойчив транспорт в България"

г-н Людмил Костадинов,държавен експерт Агенция за устойчиво енергийно развитие (-н АУЕР)

 

5. „Теоретично и експериментално определяне на експлоатационните характеристики на електромобил преди и след конверсията”

инж. Росен Малчев bies.eood

6. „Електромобилът – продукт на високите технологии”

доц. Миленов, ВТУ Каблешков

 

7. Кръстьо МоревТранспортна Електроника 91

8.Устройство и особености на електромобил Ситроен С0

г-н Валери Паунов Автомотор корпорация

 

14.00-15.30

Зала Рила

Възможности за съвместна дейност между машиностроителни фирми и Институти на БАН в областта на разработване и внедряване на иновации

Модератори – Илия Келешев, В.Ненов – ББКМ

                         Проф.д-р Костадин Костадинов- научен секретар на БАН

                        

  • чл.-кор.дтн Чавдар Руменин – директор на Институт по системно инженерство и роботика

  • проф.дмн Светозар Маргенов – директор на Институт по информационни и комуникационни технологии

  • проф.дтн Васил Кавърджиков – директор на Институт по механика

14.00-15.00

Семинарен сектор в 

изложбена зала 3

Разширяване пазарите на леярските фирми

 

Дискусия на ръководители на фирми за подходящи за посещение специализирани изложения и търговски мисии в чужбина.

 г-н М.Миланов – ръководител на Съюза на леярите към ББКМ      

              

15.30

Разглеждане на специализираната изложба и връчване на наградитеот

г-н Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма

Ден втори: 29.02.2012

 

10.00 – 13.00

Зала Мусала

Общо събание на Асоциацията на индустриалния капитал в България

 

 

09.30-11.00

Зала Рила

Изисквания за нивото на компетенции към работещи в машиностроенето за производството на конкурентоспособна продукция(разширено заседание на Секторния кънсултативен съвет за машиностроенето)

                       Илия Келешев – ББКМ

                       Т.Томов – БСК (НЦОК)

 

 

10.00 – 12.30

Зала Родопи

 Дискусия на тема:

ТЕНДЕНЦИИ В ТЕХНОЛОГИИТЕ И ИНОВАЦИИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА ИНДУСТРИЯ”

1. Съвременни проблеми на технологиите и иновациите в    България

             акад. Васил Сгурев, Председател на ФНТС

 

            2. Иновации и конкурентоспособност на индустрията

            д-р инж. Бенислав Ванев- Зам.-председател на Съюз по информатика    в България

 

3. Индустриалната собственост като елемент на иновационния процес

            д-р инж. Марио Христов- Председател на Съюза на изобретателите в България

 

            4. Офис за трансфер на „отворени” иновации

            д-р инж. Райчо Георгиев- Секретар на НТС по  машиностроене и Ръководител на Офиса             

 

14.00-15.30

Зала Родопи

Дискусия на тема:

„БЪЛГАРСКАТА ИНДУСТРИЯ – ДВИГАТЕЛ НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА“

 

1.   Мястото на промишлеността в българската икономика

       проф.д-р Митко Димитров,

     

       2.  Индустриалната политика на България в контекста на        стратегия Европа 2020.

         гл.ас. д-р Паскал Желев, УНСС

 

3.    Електротехническата индустрия – генератор на растеж и иновации

        д-р Румен Атанасов, председател на БАСЕЛ

 

4.               г-н Васил Велев, Председател на Асоциация на индустриалния капитал в България

 

 
Виж всички събития


 
Продукти
Комплектна система за задвижване на електромобили

Комплектна система за задвижване на електромобили


Системата за електрозадвижване обхваща гама с три основни типоразмера на ел. мощност със съответните компоненти - електромотор и контролер.    ‎ oще ...Виж всички продукти


Анкета с продължение...
Какъв автомобил бихте закупили?


  Чист електромобил с литиево-йонни батерии
  Електромобил с удължен пробег
  Обикновен бензинов или дизелов автомобил
Гласове:


Кой уби електрическата кола? (видео)


Календар - събития
Юни 2024
Нед Пон Вто Сря Чет Пет Съб
      
      
ИКЕМ във Facebook
Индустриален клъстер "Електромобили" - Учредители:


ИНСТИТУТ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕННОСТИ БСК -  Петрич Ди-вен Транспортна Електроника Стратекс Екита Ванико ВиДжиЕф


evi
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще
evi
evi
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg

Интернет страницата е създадена с финансовата подкрепа на ЕФРР, в рамките на проект „Развитие на Индустриален Клъстер Електромобили” по ДБФП К-02-2/28.09.2011 г.